°C
   2024 06 19 Trečiadienis

   Bassam Tawil. Palestiniečiai verčiau renkasi terorizmą nei taiką su Izraeliu

   Nuotrauka: propatria.lt nuotr.

   Autorius: Gatestone Institute informacija
   2023-06-25 09:00:00

   J. Bideno administracija atnaujino pastangas atnaujinti Izraelio ir palestiniečių taikos derybas.

   Birželio 19 d. JAV valstybės sekretoriaus padėjėja Artimųjų Rytų reikalams Barbara Leaf atvyko į Ramalą, faktinę Palestinos savivaldos (PAV) sostinę, ir susitiko su aukšto rango palestiniečių pareigūnu Huseinu al Šeichu, kuris eina PAV vykdomojo komiteto generalinio sekretoriaus pareigas.

   "Ponia Barbara išreiškė JAV administracijos susirūpinimą dėl saugumo padėties [Vakarų Krante], kalbėjo apie JAV dedamas pastangas ir intensyvius ryšius, kurie palaikomi siekiant nuraminti padėtį, ir paragino abi šalis grįžti į derybų kelią", - po susitikimo sakė al-Sheikh.

   Tačiau Leaf atvykimo į Ramalą išvakarėse dauguma palestiniečių vėl parodė, kad dauguma jų pirmenybę teikia terorui prieš Izraelį ir žydus. Jie taip pat išreiškė nepritarimą "dviejų valstybių sprendimo" idėjai, kurią dažnai kelia Bideno administracija.

   Palestiniečių nuomonę atskleidė viešosios nuomonės apklausa, kurią Ramaloje įsikūręs Palestinos politikos ir apklausų tyrimų centras (PSR) atliko minint 75-ąsias "Nakbos" ("Katastrofos" - palestiniečių vartojamas terminas, apibūdinantis Izraelio valstybės įkūrimą 1948 m., kai arabų kariuomenės pradėjo - o vėliau pralaimėjo - karą, siekdamos užkirsti kelią žydams turėti savo valstybę) metines.

   Birželio 7-11 d. atliktos apklausos rezultatai rodo, kad J. Bideno administracija ir visi, kurie toliau kalba apie Izraelio ir palestiniečių taikos proceso atgaivinimą, gyvena iliuzijose. Apklausos rezultatai rodo, kad dauguma palestiniečių labiau suinteresuoti žudyti žydus nei sudaryti su jais taiką. Be to, rezultatai rodo, kad dauguma palestiniečių nori, kad jų dabartinio lyderio, Palestinos savivaldos prezidento Mahmoudo Abbaso įpėdiniu būtų su terorizmu susijęs asmuo.

   Apklausos duomenimis, daugiausia palestiniečių (24 proc.) mano, kad ekstremistinių islamistinių teroristinių grupuočių, tokių kaip "Hamas" ir Palestinos islamo džihadas (PIJ), iškilimas buvo "pozityviausias arba geriausias dalykas, nutikęs palestiniečių tautai nuo Nakbos laikų". Dar 21 % respondentų teigė, kad dviejų palestiniečių sukilimų, arba intifadų, protrūkis 1987 ir 2000 m., per kuriuos buvo nužudyta daugiau kaip tūkstantis žydų ir dar tūkstančiai sužeista per teroro išpuolius, buvo teigiamiausias dalykas, nutikęs palestiniečių tautai nuo 1948 m. O 9 proc. teigė, kad tai buvo Fatah įkūrimas ir "ginkluotos kovos" pradžia. Tai reiškia, kad dauguma palestiniečių savo didžiausiu pasiekimu per pastaruosius septynis dešimtmečius laiko teroristines grupuotes ir žydų žudymą, o ne mokyklų ir ligoninių statybą.

   Apklausa parodė, kad daugiau nei pusė palestiniečių pirmenybę teikia "ginkluotai kovai" (terorizmui) prieš Izraelį, o ne deryboms su juo.

   Palestiniečių visuomenės parama įvairioms Vakarų Krante ir Gazos ruože veikiančioms teroristinėms grupuotėms nestebina. Atrodo, kad vienintelis dalykas, kuris kelia nerimą palestiniečių visuomenei, yra galimybė, kad Mahmoudo Abbaso Palestinos savivaldos saugumo pajėgos gali persekioti teroristines grupuotes.

   Apklausos rezultatai parodė, kad daugiau kaip 71 proc. palestiniečių teigia pritariantys ginkluotų grupuočių, tokių kaip "Liūtų urvas" ir "Dženino batalionas", kūrimuisi. Verta pažymėti, kad šios ginkluotos grupuotės per pastaruosius metus dalyvavo daugelyje teroro išpuolių prieš Izraelio karius ir civilius gyventojus. Liūto narvas, įsikūręs Nabluso mieste, ir Dženino batalionas, įsikūręs Dženino pabėgėlių stovykloje, pavertė Vakarų Kranto šiaurinę dalį terorizmo židiniu. Šių grupuočių ginkluotus teroristus palestiniečiai nuolat sveikina kaip didvyrius ir kankinius.

   Matyt, dėl šio didvyrių garbinimo 80 proc. palestiniečių nepritaria ginkluotų grupuočių narių ir jų ginklų perdavimui Palestinos savivaldai. Palestiniečiai nori, kad ginkluoti kovotojai liktų gatvėse ir toliau vykdytų teroro išpuolius prieš žydus. Didžioji dauguma (86 %) sako, kad PA neturi teisės suimti šių teroristų grupuočių narių, kad neleistų jiems vykdyti išpuolių prieš Izraelį. Atrodo, kad ši nuomonė yra viena iš priežasčių, kodėl M. Abbasas nenori įsakyti savo saugumo pajėgoms susidoroti su šiomis teroristų grupuotėmis ir konfiskuoti jų ginklus. M. Abbasas neabejotinai supranta, kad teroristai sulaukia didelio Palestinos žmonių palaikymo. Jis neabejotinai žino, kad jei pasipriešins teroristams, žmonės jį pasmerks kaip išdaviką ir Izraelio kolaborantą. M. Abbasas ir Palestinos savivaldos vadovybė jau dabar yra griežtai kritikuojami už tai, kad Vakarų Krante koordinuoja saugumo veiksmus su Izraelio saugumo pajėgomis.

   Šių metų pradžioje CNN televizijos laidoje Christiane Amanpour teigė, kad "naujausios apklausos iš palestiniečių pusės taip pat rodo, kad jie nori taikaus dviejų valstybių sprendimo". Naujausia apklausa, kaip ir ankstesnės, rodo, kad Amanpour melavo savo žiūrovams.

   Naujausios PSR apklausos duomenimis, "dviejų valstybių sprendimo" koncepcijai pritaria 28 %, o nepritaria 70 % apklaustųjų. Prieš tris mėnesius to paties centro atlikta apklausa parodė, kad "dviejų valstybių sprendimui" pritarė tik 27 % respondentų, o nepritarė 71 %.

   Kalbant apie lyderių pasirinkimą, palestiniečiai vėl parodė, kad jie pirmenybę teikia kandidatui, kuris žudo žydus ir nori sunaikinti Izraelį, o ne tam, kuris laikomas pernelyg nuosaikiu Izraelio atžvilgiu. Apklausos rezultatai parodė, kad Marwanas Barghouti ir Ismailas Haniyeh yra populiaresni už 87 metų Abbasą ir nugalėtų jį, jei Palestinos savivaldos prezidento rinkimai vyktų šiandien. Kodėl? M. Barghouti, valdančiosios "Fatah" frakcijos lyderis, atlieka penkias laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes už tai, kad prieš du dešimtmečius dalyvavo keliuose teroro išpuoliuose prieš izraeliečius. Haniyeh yra radikalios islamistų grupuotės "Hamas", kuri netiki Izraelio teise egzistuoti ir kurios įstatuose atvirai raginama kovoti džihadą (šventąjį karą), kad būtų sunaikintas Izraelis, lyderis.

   Atskleidžiama, kad nors J. Bideno administracija ir toliau bendradarbiauja su M. Abbasu ir Palestinos savivalda bei siunčia savo aukščiausio rango diplomatus susitikti su jais Ramaloje, didžioji dauguma palestiniečių akivaizdžiai prarado pasitikėjimą savo lyderiais. PSR apklausos duomenimis, 80 % palestiniečių visuomenės nori, kad M. Abbasas atsistatydintų. Tai yra dviem procentais daugiau, palyginti su ankstesne apklausa, atlikta prieš tris mėnesius. Apie 31 % palestiniečių mano, kad "Hamas" yra labiausiai nusipelnęs jiems atstovauti ir vadovauti, o 21 % mano, kad jiems labiausiai nusipelnė vadovauti M. Abbaso "Fatah" frakcija. 43 proc. mano, kad nei "Hamas", nei "Fatah" nenusipelnė jiems atstovauti.

   Nors J. Bideno administracija, atrodo, pasitiki M. Abbasu ir jo vadovaujama Palestinos savivalda, 84 proc. palestiniečių - ir tam yra rimta priežastis (čia, čia ir čia) - mano, kad Palestinos savivaldos institucijos yra korumpuotos. Be to, apklausa parodė, kad nepasitenkinimas M. Abbaso veikla siekia 80 %.

   Naujausios palestiniečių apklausos rezultatai rodo, kad J. Bideno administracija ir Europos Sąjunga, manydamos, kad gali skatinti Izraelio ir palestiniečių "dviejų valstybių sprendimo" idėją, toliau apgaudinėja pačios save. Atrodo, kad amerikiečiai ir europiečiai lengvabūdiškai pamiršta Palestinos gatvės nuotaikas ir mieliau klausosi tik to, ką jiems už uždarų durų Ramaloje pasakoja aukšto rango palestiniečių pareigūnai. Palestinos pareigūnai aiškiai iškreipia padėtį, kai kalba apie palestiniečių norą pasiekti taiką ir sukurti Palestinos valstybę šalia Izraelio. Jie taip sako, nes tikisi Vakarų Krante sukurti valstybę, kurią vėliau galėtų naudoti kaip atsparos aikštelę, iš kurios galėtų pulti Izraelį. Būtent taip palestiniečiai pasielgė po to, kai 2005 m. Izraelis pasitraukė iš Gazos ruožo ir perdavė jį Palestinos savivaldai: iš Gazos ruožo jie pradėjo šaudyti raketas į Izraelį.

   Apklausa po apklausos rodo, kad šie pareigūnai, įskaitant Mahmoudą Abbasą, kuris dabar eina 18-uosius savo ketverių metų kadencijos metus, prarado daugumos palestiniečių pasitikėjimą ir jau daugelį metų neatstovauja daugumos palestiniečių visuomenės nuomonei.

   JAV ir ES pareigūnams būtų labai naudinga pamatyti tikrovę tokią, kokia ji yra: Dauguma palestiniečių nepritaria "dviejų valstybių sprendimui" ir tvirtai remia terorizmą. Dauguma palestiniečių nenuginčijamai nori, kad jiems atstovautų ir vadovautų teroristai.

   Apklausos rezultatai nestebina tų, kurie žino Palestinos visuomenės nuotaikas. Radikalizacija yra tiesioginis dešimtmečius trukusio smegenų plovimo ir kurstymo prieš Izraelį, be perstojo vykstančio mečetėse, žiniasklaidoje, mokyklose, universitetų miesteliuose, sporte, vasaros stovyklose ir net kryžiažodžiuose, rezultatas. Palestiniečiams jų lyderiai nuolat melagingai aiškina, kad, pavyzdžiui, žydai "šturmuoja" ir "išniekina savo purvinomis kojomis" Al Aksos mečetę Jeruzalėje, kad Izraelio žydai "siekia kontroliuoti pasaulį" ir kad žydai siuntė žiurkes į Jeruzalės senamiestį ir laukines kiaules į laukus, kad išvytų arabus iš jų namų, nors dar neaišku, kaip gyvūnai buvo išmokyti žinoti, kurie namai priklauso arabams, o kurie - žydams.

   Apklausos rezultatai rodo, kad amerikiečiai ir europiečiai veltui gaišta laiką bandydami įtikinti palestiniečius grįžti prie derybų stalo su Izraeliu.

   Ar ES arba J. Bideno administracija daro kokį nors spaudimą M. Abbasui ir palestiniečių vadovybei, kad jie susidorotų su teroristinėmis grupuotėmis ir nustotų nuolat kurstyti prieš Izraelį? Ne, vietoj to ES siunčia palestiniečiams įrangą, kad padėtų jiems neteisėtai statyti pastatus žemėje, dėl kurios turi būti deramasi. Savo ruožtu JAV ne tik apsimeta, kad kova su terorizmu morališkai prilygsta terorizmui, bet ir, nepaisydamos JAV Kongreso nuostatų, toliau grynaisiais pinigais atlygina Mahmoudo Abbaso "darbo vietų kūrimo programą", kuri vis dar skatina palestiniečius žudyti žydus.

   Skaityti komentarus