°C
   2021 09 21 Antradienis

   Pagal Izraelio metodiką VDU profesionaliai ugdys gabius vaikus

   Nuotrauka: Pixabay nuotr.

   2020-09-30 17:00:00

   Šią savaitę Vytauto Didžiojo universitete (VDU) pradedama tarptautinė Lietuvos ir Izraelio programa „Gifted“, skirta gabių vaikų ugdymui.

   ELTA yra skelbusi, kad jos pagrindas – tarptautiniu mastu pripažintas Izraelio gabių vaikų švietimo modelis, kurį sudaro specialios ugdymo programos 3-18 metų vaikams ir intelekto koeficiento testavimo metodika. „Gifted“ – atvira mokymosi aplinka, kurioje mokytojai ir dėstytojai padeda vaikams augti intelektualiai ir emociškai. Lietuvoje programa sulaukė didžiulio dėmesio, – registravosi 200 kandidatų, iš kurių testais buvo atrinkti 47 trečiokai ir 11 vienuoliktokų. Juos atrinko Lietuvos ir Izraelio ugdymo ekspertai bei psichologai. Jau pradedamos vykdyti 7 specialios programos, skirtos šių gabių vaikų ugdymui. Taip pat organizuojama IQ testavimo metodika, pagal kurią nustatomas vaiko intelekto koeficientas, siekiant parengti individualų ugdymo planą kiekvienam, atsižvelgiant į jo gebėjimus.

   Programos metu dalyviams teikiamos psichologų konsultacijos, organizuojamos žiemos ir vasaros stovyklos, konsultacijos ir seminarai tėvams.
   Trečiokai šį rudenį gali rinktis du modulius iš šių: išmanioji matematika, gamtamokslinis tyrinėjimas, kūrybinė saviraiška ir asmeninė ūgtis. Vienuoliktokai turi galimybę pasirinkti vieną iš trijų: skaitmeninė matematika, geografijos ir istorijos tyrimai, šiuolaikinės botanikos, emocinių kompetencijų ir potencialo valdymas. Su vienuoliktokais dirbs dėstytojai ne tik iš VDU, bet ir iš Izraelio.

   Žiemos ir vasaros stovyklose dalyviai galės papildomai gilinti matematikos, biologijos, užsienio kalbų, meninio, geografijos, istorijos, chemijos, fizikos, kitų disciplinų žinias. Mokslininkai vykdys gabių vaikų ugdymo tyrimus, pedagogams ir švietimo įstaigų vadovams bus siūlomas profesinis tobulinimas, kurio metu jie galės plėtoti kompetencijas, reikalingas gabių vaikų ugdymui.

   „Gifted“ projekto koordinatorė Lietuvoje Dileta Tindžiulienė pabrėžia, kad vos paskelbus atranką Lietuvoje kilo didžiulis susidomėjimas programa, – skambino tėvai ir mokytojai iš Vilniaus, Klaipėdos, Trakų, Marijampolės, Visagino, kitų miestų, retoriškai klausdami, kodėl iki šiol šalyje niekas nekreipė dėmesio į gabius vaikus.

   „Svarbu, kad mokytojai būtų pasiruošę atpažinti, teisingai ugdyti šiuos vaikus. Kasdien susiduriame su nuostata, kad gabių vaikų nėra, bet patikėkite: jų tikrai yra. Tik dėmesys jų ugdymui iki šiol buvo gana fragmentiškas. Jiems reikia padėti suprasti save, susidraugauti su aplinka. Reikia orientuotis į vaiką, bet ne į bendrąsias ugdymo programas, nes jiems jos netinka“, – paaiškino projekto koordinatorė.

   VDU atstovės Inos Žurkuvienės teigimu, Universitetas šiame projekte bendradarbiauja su Izraelio įmone „IP Capital“ ir tarptautiniu mastu pripažintu Rišono
   Leziono Ron Vardi mokymo centru, kuris ugdo pažintines bei kūrybines talentingų vaikų kompetencijas. „Gifted“ programa Izraelyje vykdoma jau daugiau nei tris dešimtmečius.

   Pasak programos psichologės, VDU Socialinių mokslų fakulteto dėstytojos dr. Jurgos Misiūnienės, gabūs vaikai, kaip ir visi kiti, turi poreikį gauti kokybišką ir jų gebėjimų lygį atitinkantį ugdymą. Kaip kuriama tinkama aplinka žemesnių nei vidutinių gebėjimų vaikams, taip savo ruožtu reikia atsižvelgti ir į gabiuosius.
   „Jeigu kurio nors vieno ar kelių mokyklinių dalykų programa per lengva ir nekelia kognityvinio iššūkio vaikui, vadinasi, ji neskatina poreikio tobulėti, nepatenkina smalsumo, gniuždo mokymosi motyvaciją ir nesudaro sąlygų įgyti naujų žinių bei gebėjimų. Tokia aplinka neskatina vaiko realizuoti turimo potencialo mokymosi veikloje. Dažna pasekmė – gabūs vaikai, kurių pasiekimų lygis žemas, jie nemėgsta mokyklos, pradeda netinkamai elgtis“, – pabrėžia psichologė.

   Specialistės patikinimu, tikėtina, kad nepakankamai skatinančioje aplinkoje augantis gabus vaikas neužaugs gabiu suaugusiuoju. Ir priešingai, vaikas, kuris mokykliniais metais pagal potencialą nepatenka tarp 2-5 procentų gabiausių, bet stengiasi mokytis ir turi stimuliuojančią aplinką, pasiekęs brandą, gali turėti aukštą kristalizuotą intelektą ir tapti gabiu suaugusiuoju. Į programą atrinkti vaikai joje dalyvauti gali tiek, kiek nori, – iki pat mokyklos baigimo. Ateityje planuojama atidaryti daugiau „Gifted“ filialų kituose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Klaipėdoje. Ir dar ketinama siūlyti programą ir kitoms amžiaus grupėms, – pažymima VDU pranešime.

   Skaityti komentarus