°C
   2020 02 23 Sekmadienis

   Parodoje Raudondvaryje bus pristatyti žymaus XIX a. veikusios Vilniaus meno mokyklos auklėtinio V. Smakausko piešiniai

   Nuotrauka: BNS nuotr.

   2019-12-10 19:00:00

   Raudondvario pilyje, kurią restauravus įkurdintas Kauno rajono muziejus, jau šią savaitę bus galima pamatyti naujai atrastus XIX a. dailininko Vincento Smakausko piešinius. Paroda atidaroma ketvirtadienio vakarą.

   Piešinių autorius V. Smakauskas (1797–1876) buvo vienas žymiausių Vilniaus meno mokyklos, veikusios XIX amžiaus pirmoje pusėje, auklėtinių bei profesorių. Anot dr. Rūtos Janonienės iš Vilniaus dailės akademijos, jis studijavo piešimą ir tapybą pas garsųjį Joną Rustemą ir 1829-aisiais tapo jo adjunktu (pagalbininku). Grafikos mokėsi pas Jozefą Saundersą, skulptūros – pas Kazimierą Jelskį. Taip pat tobulinosi Peterburgo dailės akademijoje. Nors vėliau įgijo ir medicininį išsilavinimą, visą gyvenimą neapsiribojo tik gydytojo praktika, – aktyviai užsiėmė kūryba, rašė dailės klausimais.

   „Ilgametė draugystė siejo V. Smakauską su rašytoju Juzefu Ignacu Kraševskiu (bendravo laiškais, konsultavo meno klausimais, kūrė iliustracijas jo veikalams). V. Smakauskas labai daug dėmesio skyrė natūros studijoms, todėl piešinį laikė meno kūrinio pagrindu. Tą liudija ne tik jo paties pasisakymai, bet ir daug piešinių albumų ar sąsiuvinių bei atskirų lakštų, saugomų Lietuvos ir Lenkijos atminties institucijų rinkiniuose. Dailininkas dažniausiai kūrė savo artimoje aplinkoje: fiksavo smulkių bajorų gyvenimo scenas, šeimos narių santykius, vaizdingas, kartais – komiškas, kartais – liūdnas ar dramatiškas kasdienybės situacijas. Jo fenomenali regimoji atmintis puikiai tarnavo ieškant išraiškingesnio gesto ar vaizdingesnės kompozicijos“, – primena dr. R. Janonienė.

   Apsilankiusieji parodoje Raudondvario pilyje susipažins su albumu iš Gražinos Petraitienės ir Gedimino Petraičio rinkinių. Albumą sudarantys 22 piešiniai tušu (kai kurie jų pasirašyti autoriaus: Wincenty Smokowski fecit) papildo gausų, bet vis dar nepakankamai pažintą V. Smakausko meninį palikimą. Darbų sukūrimo laikas neaiškus, greičiausiai jie piešti vėlyvuoju kūrybos laikotarpiu, – po 1858 metų. Tuomet dailininkas gyveno žmonos dvare Krikonyse ir Vilniuje, lankėsi jos brolių Kublickių Paliesiaus dvare. Tą rodo piešinys, vaizduojantis kalvotais laukais pro svirtinį šulinį lekiančią brikelę su dviem damomis.

   „Gali būti, kad bent jau kai kurie šio albumėlio piešiniai buvo eskizai dailininko numatytiems paveikslams, istorinėms kompozicijoms“, – mėgina spėti dr. R. Janonienė, atkreipdama dėmesį į dalį V. Smakausko piešinių. Į įdomų, intriguojantį, kuris vaizduoja kovą su parke žmogų užpuolusiu lokiu. Ar į piešinį, atvaizdavusį du apsikabinusius, smarkiai gestikuliuojančius vyrus, kuriuos dar kartą žiūrovai gali pamatyti labai panašiame, bet ne identiškame V. Smakausko piešinyje, saugomame Lietuvos dailės muziejuje (čia jis pavadintas „Linksmi draugai“).

   „Daugelyje šio albumėlio darbų svarbūs veikiantieji asmenys – vaikai, – juos V. Smakauskas mėgo piešti įvairiausiose situacijose, bendraujančius su tėvais ir tarpusavyje. Taip pat, kaip įprasta šiam dailininkui, dažnai vaizduojamos tik figūros, bet kartais parodoma ir aplinka. Ypač žmogiškai šiltas piešinys, kuriame matome jaukiame kambaryje krėsle sėdinčią močiutę, pasakojančią istoriją ant sofos gulinčiam vaikui. Aklos elgetos su vaiku bažnyčioje kompozicija primena tos pačios temos V. Smakausko paveikslą, tik jame figūros regimos peizaže.

   Šie keli lapai iš XIX a. bajorų buities, kuriuose regime nepažįstamus žmones, bet ligi šiol puikiai suprantamas jų gyvenimo akimirkas (argi ne taip pat atsargiai keliame koją į šaltą ežero vandenį kaip V. Smakausko mauduolė?), sujungia mus su praėjusiais laikais. Su knygose neaprašyta mūsų istorija, kurioje yra vietos ir bajorams, ir išmaldos prašantiems elgetoms“, – parodos Kauno rajono muziejuje, Raudondvaryje, atidarymo išvakarėse teigė dr. R. Janonienė.

   Skaityti komentarus