°C
   2021 04 13 Antradienis

   Iš kur mūsų gyvenime tiek problemų?

   Nuotrauka: Pixabay.com nuotr.

   2021-03-31 17:00:00

   Šis alegorinis pasakojimas gal leis geriau suprasti, kodėl kenčiame ir susiduriame su tiek daug problemų gyvenime. 

   Sėdėdamos prie apvalaus stalo sielos rinkosi pamokas būsimam gyvenimui Žemėje.

   Viena drąsi ir stipri siela tarė:

   - Šį kartą einu į Žemę išmokti atleisti. Kas man padės?

   Užjausdamos ir net šiek tiek išsigandusios sielos kalbėjo:

   - Tai viena sunkiausių pamokų ... Gali būti, kad nesugebėsi susitvarkyti per vieną gyvenimą ... Tu labai kentėsi ... Mums labai tavęs gaila ... Bet mes tave mylime ir padėsime ...

   Viena siela pasiryžo:
   - Esu pasirengusi būti šalia tavęs Žemėje ir tau padėti. Aš tapsiu tavo vyru, mums nebus lengva gyventi drauge, savo elgesiu skaudinsiu tave, taip mokysiesi man atleisti.

   Antroji siela atsiduso:
   - Aš tapsiu vienu iš tavo tėvų, suteiksiu tau sunkią vaikystę, o kai užaugsi - kišiuosi į tavo gyvenimą ir verslą, trukdysiu, tačiau taip tu mokysiesi man atleisti.

   Trečioji siela sakė:
   - O aš tapsiu vienu iš tavo viršininkų ir dažnai su tavim elgsiuosi nesąžiningai, įžūliai, kad galėtum išmokti atleisti.

   Dar kelios sielos sutiko susitikti su ja skirtingu metu, kad įtvirtintų pamoką...

   Taip kiekviena siela išsirinko savo pamokas, pasiskirstė rolėmis, sugalvojo, kas kuri bus viena kitos gyvenime, suplanavo, ko ir kaip mokysis Žemėje ir išskirstė, kad įsikūnytų naujam gyvenimui žmogaus kūne.

   Tačiau sielų prigimtis tokia, kad gimdamos jos netenka prisiminimų apie gyvenimą iki gimimo. Ir tik nedaugelis jaučia, kad gyvenimo įvykiai, kitų žmonių elgesys - ne atsitiktinumai, o kiekvienas žmogus gyvenime atsiranda irgi ne atsitiktinai - jis dovanoja mums pamoką, kurią labiausiai ir turime išmokti…

   Skaityti komentarus