°C
   2022 09 26 Pirmadienis

   Antanina Strumilienė: Mylėkite, gyvenkite, tikėkite, džiuginkite ir džiaukitės ir būkite laimingi

   Nuotrauka: Minfo koliažas

   Autorius: Antanina Strumilienė
   2022-08-10 19:00:00

   Brangieji,
   turiu svajonę: savo žodžiu paliesti Jūsų širdis, suvirpinti sielas, palengvinti vienatvę, atrasti ryšį, kuris sustiprintų, padėtų ir vestų.

   Šventai tikiu, kad tai, kas plaukia iš širdies, širdį ir pasiekia.
   Žmogui reikia tiek nedaug - ramybės sieloje, žolės po kojomis, lopinėlio dangaus ir kad būtų su kuo pasidalinti džiaugsmu ir liūdesiu.
   Žmogui reikia nedaug…


   O visa kita? Jei manai, kad per sunkus Tavo darbas - tai toks darbas yra svajonė kiekvieno bedarbio.
   Jei manai, kad Tavo vaikas didžiausias neklaužada - tai toks vaikas yra svajonė kiekvieno bevaikio.
   Jei galvoji, kad per maži Tavo namai - tai toks būstas yra svajonė kiekvieno benamio.
   Jei galvoji, kad prasta Tavo sveikata - tai tokia sveikata yra svajonė kiekvieno nepagydomo ligonio.
   Jeigu trūksta širdyje ramybės ir neramūs Tavo sapnai - tai tokia būsena yra svajonė kiekvieno žmogaus, kur vyksta karas.
   Jeigu niekas nepaklausė: "Kaip Tu laikaisi?" - tai tik todėl, kad šito nepaklausei jų ir Tu.


   Pažinojau du žmones, kurie iki mirties pragyveno kartu, bet taip ir nesužinojo, kas yra meilė.
   Dievas visą gyvenimą, sėdėdamas savo krėsle, žiūri į Jus ir duoda tai, ko Jums labiausiai reikia. Ne tai, ko norite.
   Ir moko išgirsti tai, kas niekada nebus pasakyta.
   Ne kiekviena diena dovanoja daugybę laimės minučių, ne kasdien mus lydi šypsenos, ne visada viskas būna gerai.
   Ne kiekvieną dieną mes būname apkabinti, išbučiuoti, išmylėti ir dėl nieko nesigailime.
   Ne visada saulėtekis atneša viltį, kantrybę ir svajonę, o saulėlydis - ramybę ir gerą nuotaiką.
   Linkiu Jums to, nuo ko nušvinta siela. Linkiu trumpiausio kelio į džiaugsmą ir išsipildymą.
   Linkiu Jums visko, ko nusipirkti neįmanoma: meilės, sveikatos, laimės ir draugų.
   Linkiu pačių brangiausių gyvenimo kovų trofėjų ir šypsenomis nuklotų takų.


   Jei turite svajonę, laikykite ją rankoje taip stipriai, kad ji taptų Jūsų likimu.
   Nežinau, ar Jums jau išsipildė šios dienos svajonė: išgirsti brangaus žmogaus skambutį, džiaugtis sėkme, darbu, vaikais, laime, meile, šia diena ir gyvenimu.
   Juk ne visi tapome žinomi, turtingi, laimingi, bet kol esame gyvi - įmanoma viskas. Visiems - viskas.
   Mes einame su laiku ir per laiką.
   Šildykime vieni kitus žodžiu, jausmais, šypsenomis, apkabinimais. Ir to užtenka.
   Jūsų vardai ir adresai užkoduoti keistais simboliais. Drauge mes galime pabūti tik mintimis. Labai norėčiau, kad Jums būtų gera ir lengva eiti per žemę. Ištversime patyčias už mūsų meilę Lietuvai, nubrauksime ašarą, prisiminę jaunystės laikų dainas, išsaugosime brangiausią turtą - Šeimą ir dar pakovosime su tais, kurie stoja į aršiausių Lietuvos priešų gretas. Aš vis dar tikiu, kad ir mirusieji vis dar yra su mumis, - Tėvynės patriotai, kovoję ir tebekovojantys su Marijos žemės blogiu. Tegul jie prisisapnuoja tiems ir paprotina nekelti rankos prieš Šeimą ir neleidžia paversti Sąjūdžio dainų genderizmo purve išterliota preke.
   Tegul prisisapnuoja paklydusiems tautos vaikams ir šių dienų "elitui", susėdusiam į pirmąjį valdžios suolą, ir tiems, kurie laiko save "neklystančiais"ir "nekaltais", tiems, kuriems tauta yra tik "penktoji kolona" - tegul prisisapnuoja Justinas Marcinkevičius, Romualdas Ozolas bei kiti išėję iškilūs signatarai, prezidentai, aktoriai ir buvę garbingi šalies žmonės, besiilsintys Anoje žvaigždėtos uždangos pusėje.
   Būti kartu su jais mums ne gėda, o garbė.
   Jie negali mirti, nes yra nemirtingi.   Neįmanoma sunaikinti ir įbauginti tautos, kurioje slypi lobių skrynios su amžinaisiais gamtos, šeimos ir meilės dėsniais, su giliu tikėjimu, su sielos buveinių kambariais.
   Linkiu Jums tokių svajonių, nuo kurių užgniaužia kvapą.
   Ir dar kartą linkiu - laikykite savo rankose tą svajonę taip stipriai, kad ji taptų Jūsų likimu.
   Mylėkite, gyvenkite, tikėkite, džiuginkite ir džiaukitės ir būkite laimingi.

   Skaityti komentarus