°C
   2020 06 05 Penktadienis

   Jolanta Blažytė: Kas atsakingas už žmonių sveikatą: mokslininkai ar klounai?

   Nuotrauka: Minfo koliažas

   Autorius: Jolantos Blažytės Facebook įrašas
   2020-04-08 15:00:00

   Karantino metas įdomus jau vien tuo, kad kone visi pasaulio piliečiai ką nors skaičiuoja: vieni skaičiuoja kaukes, kiti koronaviruso testus, treti ekonominius nuostolius, ketvirti naujas galimybes. O štai man šovė į galvą suskaičiuoti už mūsų sveikatą atsakingų valdininkų šunybes. Bet apie viską nuo pradžių.

   Kol visi draugiškai skaičiavo viruso testus , šiame skaičių šurmulyje telekomunikacijų pramonės lobistai ramiai ir visiškai netrukdomai prastūmė įstatymą, leidžiantį Lietuvoje padidinti EMF (elektromagnetinės spinduliuotės) normas 10 kartų. Tokios „arkliškos“ normos reikalingos tam, kad Lietuvoje įdiegti prieštaringai vertinamą 5G technologiją. Dabar EMF ribinės normos sieks 1000 mkW/cm2.

   Jei laiką atsuktume 6-7 metais atgal, tai tuomet tokios normos būtų pavadintos jei ne mirtinomis, tai bent jau labai kenksmingomis žmonių sveikatai. Tačiau šiemet vos prieš mėnesį jos staiga tapo saugios ir tyros, tarsi Baltijos jūros gintaro lašas.

   Per šešerius metus elektromagnetinės taršos ribinės normos nuėjo maždaug tokį kelią: 10 – 100 – 1000 mkW/cm2. Tai reiškia, kad iki 2014 saugia EM taršos norma buvo vadinama 10 mkW/cm2, vėliau tuometinė sveikatos ministrė R. Šalaševičiūtė šias normas padidino 10-čia kartų ir 2014-2020 metų laikotarpyje jos siekė 100 mkW/cm2. Ir štai koronavirusiados metu, kaip ir pridera visiškai tyliai ir slaptai, šios normos buvo padidintos dar 10 kartų ir dabar jau siekia net 1000 mkW/cm2.   Kodėl taip atsitiko? Ar lietuvaičių kūnai per šešerius metus tapo 100 kartų atsparesni elektromagnetinei radiacijai? Lygtai ne, nes jokie mokslininkai tokios genų mutacijos, lemiančios tokį padidėjusį atsparumą radiacijai, nenustatė. Bet, panašu, kad tokią mutaciją nustatė telekomunikacijų lobistai, kuriems žūtbūt reikia tos 5G technologijos. Panašu, kad ją nustatė ir 15min portalo tyrėjai, kurie tiria viską, kas juda, išskyrus savo interesų konfliktus. Panašu, kad ją nustatė visokiausi folija apvyniotomis galvomis lakstantys klounai, kuriems dėmesio reikia daugiau, nei sveikos reprodukcinės sistemos. Ir svarbiausia, kad tokią lietuvaičių genų mutaciją tikrai nustatė pats NVSPL Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vadovas Marius Urbonas. Na, visiems „tyrėjams“ ir klounams už mūsų sveikatos apsaugą atlyginimo mes nemokame, todėl palieku juos ramybėje.

   Bet Mariui Urbonui mokame. Ir už tai, kad saugotų LR piliečių sveikatą, o ne lobistų interesus. Todėl šį kartą - plačiau apie šio valdininko „vidines transformacijas“.
   Mat, šis valdininkas dar 2014m., kai R. Šalaševičiūtė 10 kartų didino EMF normas, buvo aršus šių normų didinimo priešininkas. Tuomet jis su pasipiktinimu teigė:
   „Manau, kad visuomenė turi sunerimti, kaip ir sunerimo ir visuomenės sveikatos specialistai, kad vyksta aršūs mobilaus ryšio operatorių bandymai, nepateikus pakankamai moksliškai pagrįstų argumentų, bandyti daryti įtaką reglamentavimo pakeitimui. Negavome iš mobilaus ryšio operatorių rimtų argumentuotų teiginių, kad nuo 2014m birželio mėn elektromagnetinė spinduliuotė tapo mažiau pavojinga arba pasikeitė PSO, Europos parlamento, Europos komisijos ir jos institucijų požiūris į šio veiksnio reglamentavimą, poveikio sveikatai aspektus“.

   Vadinasi už mūsų sveikatą atsakingam valdininkui Mariui Urbonui prieš šešerius metus 100 mkW/cm2 EM spinduliuotė buvo pavojinga, tačiau šiandien net 10 kartų stipresnė , t.y. 1000 mkW/cm2 tapo saugi ir švelni, kaip baltas pūkuotas triušis? O gal šį kartą šis valdininkas gavo naujus įrodymus, kad EM spinduliuotė tapo mažiau pavojinga?   Ir prieš šešerius metus M. Urbonas piktinosi aršiais mobilaus ryšio operatorių bandymais, tačiau šiandien maloniai atvėrė kelią 5G technologijos, kurią šimtai NEPRIKLAUSOMŲ pasaulio mokslininkų vertina, kaip ypatingai pavojingą žmogaus sveikatai, diegimui
   Taigi štai kokios neįtikėtinos transformacijos gali įvykti kai kurių valdininkų išmonėje...

   Iš savo pusės galiu pasakyti, kad per tuos šešerius metus atsirado dar papildomi tūkstančiai tyrimų įrodančių elektromagnetinės radiacijos žalą žmogaus organizmui (vertinant biologinį ilgalaikį efektą). Atsirado ir keli šimtai mokslininkų, kurie įvairiomis peticijomis kreipėsi į PSO, JT, ES, EK reikalaudami mažinti elektromagnetinę taršą ir stabdyti 5G diegimą, kol nebus galutinai ištirtas šios technologijos poveikis žmogaus sveikatai.

   Šiuo metu telekomunikacių pramonės lobistai kartu su M. Urbonu priešakyje teigia, kad ši (vadinu ją žvėriška) 1000mkW/cm2 EM spinduliuotės norma nustatyta, remiantis ES 1999m rekomendacijomis. Tačiau vėl žiūrime atgal... Dar 2014m tas pats Marius Urbonas šias rekomendacijas vadino, kaip nebeatitinkančias mokslinės informacijos ir teigė, kad ES šalims reikia taikyti taip vadinamą ALARA (as low as reasonably achievable) principą ir EMF taršos ribines vertes nustatyti tokias mažas, kokias tik galima pasiekti. Tą pačią poziciją pateikė ir Europos Komisijos rezoliucija 1815 (2011), pavadinusi 1999m rekomendacijas, švelniai ir trumpai tariant, nebeatitinkančias nei laikmečio tyrimų, nei sveiko proto.

   Tai ar šiandien M. Urbonavičių ištiko amnezija ir šią rezoliuciją jis tiesiog „maloniai“ pamiršo? Tai kur dabar dingo tie ALARA principai? Dingo visai netyčia, lobistams treptelėjus kojele? Beje, ALARA principų laikosi ir tos ES šalys, kurias mums lobistai ir urbonai pateikinėja, kaip didelių EM taršos normų pavyzdį.

   Tuo pačiu pacituosiu dar kitą šaltinį (TV3.lt 2009. 10.19):

   „Europos parlamentas, atsižvelgęs į mokslo duomenis, kad antenų spinduliuotė gali sukelti onkologines ligas, yra įpareigojęs Europos komisiją peržiūrėti 1999m rekomendacijas dėl EM spinduliuotės ir daugeliu atvejų jas sugriežtinti.... EK susitikimuose dalyvavęs Valstybinio aplinkos sveikatos centro VSE skyriaus vedėjas Marius Urbonas sakė, kad Lietuvoje normatyvai yra griežti, todėl Lietuvai nebus rekomenduojama šias normas griežtinti, nebent išlaikyti tas pačias“.   Taigi gaunasi taip, kad 2009m Marius Urbonas, išreiškęs viltį, kad EK nurodymu nereikės tų normų (10 mkW/cm2) mažinti, po 10 metų tas normas padidino 100 kartų. Unikalu ...

   Beje, dar 2010 m. Lietuvoje buvo išmontuota viena judriojo bazinė stotis, nes jos skleidžiama tarša viršijo 10 mkW/cm2 normą, t.t. šimtą kartų mažesnę, nei šiuo metu patvirtinta.

   Tačiau šiuo metu, galimai lobistų spaudžiamas, Marius Urbonas vyniojasi tarsi ungurys ant keptuvės, teigdamas, kad atsirado naujų įrodymų apie tai, kad EM radiacija nekenksminga... Be komentarų, taip sakant...

   Vėl žiūriu į praeitį. Dar 2012m VGTU mokslininkai D. Butkus, R. Grubliauskas ir kt. SAM užsakymu atliko plačios apimties iš ES fondų finansuojamą studiją „Nejonizuojančios spinduliuotės valdymo metodinės rekomendacijos“. Joje teigiama, kad „ Elektromagnetinės spinduliuotės kilmę ir poveikį sveikatai yra nagrinėję daugelio šalių specialistai. Nustatyta neigiama įtaka organizmui, ilgą laiką būnančiam EM spindulių įtakoje, surinkti statistiniai duomenys apie susirgimus, mirties atvejus žmonių, nuolat buvusių EM laukų veikimo zonoje“. Tai šiuo atveju vėl klausiu M. Urbono: „tai kur dabar, po galais, dingo ta statistika apie žmonių ligas ir mirties atvejus? Ar visi nuo EM žalos mirusieji šiandien prisikėlė iš numirusiųjų ir grįžo į šią ašarų pakalnę pasidžiaugti 5G ryšiu ir „išmaniuoju šaldytuvu“?   Na, jeigu taip stebuklingai sugebame pagyti nuo sunkų ligų ar net prisikelti iš numirusiųjų, tai gal ir korona viruso nebereikia bijoti? Kam tas karantinas tada?
   Čia aprašiau tik vieną istoriją, kaip vyksta „ekspertų“ nuomonių persivertimai 180 laipsnių kampu. Įdomu, kas tuos persivertimus lemia? Mėnulio fazės? Lobistų pinigai? Baimė prarasti postą?

   Gali būti, kad baimė nėra paskutinis veiksnys. Nes matau, kaip šiuo metu yra maišomas su žemėmis fizikas profesorius Jonas Grigas, ilgą laiką tyrinėjęs žalingus elektromagnetinės spinduliuotės aspektus, bet nepasidavęs lobistų spaudimui. Ir kas šiuo metu kvestionuoja šio 50 metų mokslinę patirtį turinčio mokslininko teiginius? Ogi tokie su folija galvas apsivynioję klounai...

   O visiems dėl 5G technologijos seilę varvinantiems „žinovams“ visada yra galimybė pasirinkti kuo tikėti: ar tūkstančiais NEPRIKLAUSOMŲ mokslinių tyrimų, įrodančių EMF žalą žmogaus sveikatai, ar lobistų kišenėje sėdinčiais valdininkėliais? O gal su folija apvyniota galva lakstančiais klounais?

   Žinoma, niekas nedraudžia tikėti ir urbonais ir „tyrėjais“ ir klounais... Tik įdomu ar tie klounai, „tyrėjai“ ir urbonai pasiruošę prisiimti atsakomybę (tuo pačiu ir finansinę) už EM radiacijos sukeltų ligų protrūkius ir tų ligų gydymą? Štai kur klausimas...

   Skaityti komentarus

   Vytautas 2020 09 04 05:39

   Straipsnis geras. Tema aktuali. Autorės kai kurie straipsneliai puikuojasi netgi delfyje. O šis....?

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Fake 2020 09 04 07:39

   Bet kuris politikas ir valdininkas milijoną kartų pakeičia savo nuomonę, bet viena pastaba dėl teiginių. Nėra tokio dalyko kaip TŪKSTANČIAI NEPRIKLAUSOMŲ MOKSLININKŲ. Jie ne pas save virtuvėj daro bandymus o tam reikia brangios įrangos kurią vistiek kažkas jiems neperka...

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai