°C
   2020 10 24 Šeštadienis

   Jolanta Blažytė: Apie penkias babytes

   Nuotrauka: BNS I Minfo koliažas

   Autorius: Jolantos Blažytės Facebook įrašas
   2020-09-27 13:00:00

   „Ragų ir kanopų kontoros“ – perfrazuodama Ilfą ir Petrovą, taip leidžiu sau vadinti tas visas įstaigas ir įstaigėles, kurios savo čiuptuvais ir smegenų plovimo mechanizmais yra apraizgiusios visą Lietuvą. Minėtų kontorų pagrindinė funkcija yra įsisavinti pinigus, rašyti visokias „pisulkas“ a la projektus, kurių niekas neskaito ir kurie niekam nereikalingi ir, žinoma, kiršinti visus su visais, kas tik papuola po ranka. Visada norėdavau paskaičiuoti, kiek valstybė gautų naudos, jei tie projektų rašytojai vieną dieną išeitų, pavyzdžiui, tiesiog auginti runkelių.

   Šį kartą savo dėmesį skirsiu tokiai „ragų-kanopų“ kontorai, kuri turi ypač įmantrų pavadinimą „Lygių galimybių plėtros centras (LGPC)“ . Šioje kontoroje dirba penkios babytės. Jau 15 metų jos mažina stereotipus, kad jaustumės saugūs- tokį pagrindinį tikslą jos deklaruoja savo internetiniame puslapyje. Aha, supratau dėl ko jaučiamės tokie "saugūs".

   Tos 5 babytės kovoja už tai, kad būtų tėčiams skirtas pageidavimų koncertas, tačiau pačios į savo 5 babyčių kolektyvą neįsileidžia nė vieno vyro. 2019m savo kontoros išlaikymui jos gavo apie 165 000 eurų (didžioji dalis iš EK), na ir žinoma tos „projektinės“ ES lėšos...


   Kontoros vadovė yra „prijaučianti“ socialdemokratų partijai. Ir nenuostabu, nes būtent socialdemokratų partijos pagrindinis instinktas yra viską lyginti ir sulyginti. Beje, kai toms babytėms neužtenka vien tik ES pinigų, jos susigalvoja būti kažkaip svarbios ir reikšmingos. Todėl kartais drioksteli tokį viešą pareiškimą, nuo kurio net pačios feministiškiausios feministės, turbūt, norėtų pasislėpti bunkeryje. Šį kartą tos penkios reikšmingumo pasiilgusios babytės užsipuolė pačią Prezidento žmoną p. Dianą. 5 babytės susigalvojo, kad pirmosios ponios vaidmuo, kaip tariamai reikšmingas, atsirado dėl patriarchalinės sistemos rudimentų...

   Taigi, supratome, kad p. Dianos vaidmuo visuomenėje turėtų būti niekuo nereikšmingas ir jai pačiai šiaip jau reikėtų sėdėti užpečky ir šildyti vyrui barščius (čia taip kovojama už lygybę????) . Beje, toms babytėms tik noriu priminti, kad nemaža dalis žmonių Prezidento rinkimuose balsavo už G. Nausėdą ir dėl to, kad norėjo matyti ir Pirmąją Ponią ir pamatines šeimos vertybes (prie šių rinkėjų priskiriu ir save). Taip kad labai prašyčiau tų 5 babyčių nekalbėti už visus.

   Pasaulis yra platesnis, nei jūsų kontoros perimetras su visais ES pinigais. 5 babytės susigalvojo, kad p. Dianos statusas yra dirbtinai suteiktas. Ai čia jau nekomentuosiu. Suprantu, kad N metų į europinius pinigus nosį įkišusios babytės vargiai gali suprasti, kiek stiprybės ir išminties turi turėti moteris, kad jos vyras taptų šalies vadovu. 5 babytės nusprendė, kad p. Diana neturi kompetencijų. Tik įdomu būtų sužinoti, nuo kada šita „ragų – kanopų“ kontora tapo kompetencijų vertinimo centru. Ar ši kontora turi kokias nors tai veiklai vystyti reikalingas ŠMM ministerijoje patvirtintas licenzijas? 5 babytės paragino viešųjų renginių organizatorius nekviesti asmenų pasisakyti tomis temomis, kurių jie neišmano. Ar tai reiškia, kad prieš sakydama kalbą kokiame nors viešame renginyje, aš taip pat turėčiau gauti tų babyčių leidimą? Ei, babytės, ar jūs ten nenusprogsite nuo savo susireikšminimo? Viską šitą penkių babyčių „briedą“ dar galima būtų vertinti su humoru, bet ką daryti su šiuo „fantu“:

   Babytės pareiškė, kad p. Diana paniekino „sunkiomis pandemijos sąlygomis dirbančių medikių, mokytojų, socialinių darbuotojų, kitų sričių specialisčių“ darbą. Noriu tik priminti, kad p. Diana nekalbėjo nei apie medikes, nei apie mokytojas, nei apie socialines darbuotojas. P. Diana tik konstatavo FAKTĄ, kad švietimo sistemoje dirba 79 proc moterų ir kad švietimo sistemos rezultatai yra blogi. Tai tiesiog FAKTAS. Ir daugiau nei akivaizdu, kad toks p. Dianos teksto interpretavimas, kokį susigalvojo (iš kvailumo ar sąmoningai?) tos 5 babytės yra ne kas kita, kaip šmeižtas ir neapykantos bei socialinės įtampos kurstymas. Nereikia būti net teisininke, kad tai suprastum.

   Labai norėčiau, kad kvalifikuoti teisininkai įvertintų šios „ragų-kanopų“ kontoros (o ir kitų panašia veikla, t.y. nesantaikos kurstymu, užsiiminėjančių kontorų) veiklą. O asmeniškai man patys pavojingiausi atrodo net ne tie, kurie vagia valstybės pinigus – juk juos galima greitai sugauti ir identifikuoti.

   Patys pavojingiausi yra tie, kurie vagia žmonių emocijas, kiršindami tuos žmones vieni su kitais tik tam, kad patys turėtų darbo (tiksliau ES pinigų). Jie sunkiai pamatomi, sunkiai identifikuojami ir graužia valstybės pamatus ne ką švelniau, nei kokie įkyrūs kandžiai dabar graužia karantinui sukauptas kruopas.

   Skaityti komentarus