°C
   2020 07 11 Šeštadienis

   A. Matulevičius: Skaidrumas, naikinantis kyšininkavimą

   Nuotrauka: A. Matulevičius | BNS nuotr.

   Autorius: A. Matulevičius
   2019-02-22 11:00:00

   Kiekvienas, norintis gauti teisių, pirmiausia privalo prisiimti ir atsakomybę, nes teisės be atsakomybės - tai chaosas visuomeniniame gyvenime.

   Mokslas ir gyvenimas akivaizdžiai įrodė, kad šešėlinė ekonomika kaip vėžys ėda valstybės socialinį kūną, ardo kuriamus moralius ir naudingus visuomenei tvarius ryšius bei gerovės valstybės ekonomiką.

   Be to aišku, kad šešėlinė ekonomika eina kartu su korupcija ir oligarchų grupių atsiradimu, nes nelegalus verslas suauga su nesąžiningais politikais ir valstybės pareigūnais, jis paveikia ir daro amoralia teisėsaugos sistemą. O tai jau tiesioginė grėsmė šalies nacionaliniam saugumui. Juk korumpuoti, nesąžiningi politikai ir ypač teisėsaugos pareigūnai, tampa tiesioginiu kitų nedraugiškų valstybių specialiųjų tarnybų lengvu taikiniu. Gelbėdamiesi jie lengvai gali tapti valstybės išdavikais. Ir nuo šito maro mūsų neapgins jokie tankai ar  pėstininkų mašinos.

   Galų gale, ir ne NATO sąjungininkų reikalas, kaip mums išsivalyti nuo kyšininkų teisėjų, politikų, biurokratų. Šias mėšlinas arklides privalome iškopti patys.

   Šie žodžiai įrašyti jau seniau mano sukurtoje Skaidrumo sistemos koncepcijoje  kurios pristatymą visuomenei (vasario mėnesį LR Seime), deja, praignoravo žiniasklaidos atstovai, kurie save įvardina elitiniais . Suprantama, jų pačių reikalas apie ką rašyti. Tik kažkodėl visi puolė stebėtis, kai negriaudėjo teisėjų kyšininkavimo skandalas.

   Tai tik patvirtina mano seniai išsakytą teiginį, kad gyvename ,,skandalų kultūroje“. O šią kultūrą maitina ne kas kitas kaip šešėlinė ekonomika ir jos sesė dvynė - korupcija. Mano sukurta sistema leistų su šiais itin pavojingais reiškiniais realiai kovoti, juos užkardyti, o ateityje išvis juos išgyvendinti.

   Šių eilučių autorius išnagrinėjo aukšto pragyvenimo, bendruomeniškumo bei aukštos bendros gyvenimo kultūros valstybių patirtį ir pastebėjo keletą bendrų tendencijų, iš kurių ir gimė, mano įsitikinimu, fundamentalus pasiūlymas Lietuvai t.y. Skaidrumo sistemos koncepcija. Ši idėja gimė ir išsirutuliojo iš pastebėtos bendros klaidingos prielaidos.

   Vertinant šešėlinę ir ją lydinčią, iš jos kylančią korupcinę ekonomiką, jau tampančią mūsų gyvenimo būdo dalimi, daroma esminė klaidinga prielaida. Pripažįstamas šių abiejų reiškinių - šešėlinės ekonomikos ir korupcijos - neišvengiamumas. Dėl to dažniausiai su šiomis negerovėmis kovojama daugiau deklaratyviai, nei realiai tikint, kad galima šių reiškinių ilgainiui atsikratyti. O esminė priežastis - nėra sukurtas sisteminis problemos sprendimo būdas.

   Gyvename 4.0 pramonės revoliucijos laikotarpyje. Eksponentiškai vystosi ir mūsų gyvenimą keičia aukštosios technologijos. Tačiau žmonijos pažangą  stabdo vangiai besikeičiantys mūsų tarpusavio socialiniai santykiai. Norime mes to ar ne, pats mūsų gyvenimas verčia juos permąstyti ir sąmoningai keisti. Keisti geranoriškai, kantriai aiškinantis, kas mums trukdo visiems, ar bent to norinčiai daugumai geriau ir prasmingiau gyventi.

   Autorius, apmąstęs ir apibendrinęs eilės šalių, ypač skandinavų, patirtį ir išnagrinėjęs nemažai rašytinių šaltinių priėjo išvados, kad gan didelį postūmį šioje didžiulėje problemoje gali suteikti visaapimanti skaidrumo sistema.

   Ji privalo apimti ne tik verslą, ji turi tapti mūsų naujo gyvenimo būdo rišamąją medžiaga.

   Turime pradėti atvirai kalbėti, diskutuoti be pykčio, kad galima geriau ir išmintingiau tvarkyti visų mūsų bendrus reikalus, jeigu  išmoksime tai daryti skaidriai. 

   Koncepcija - tai tik mūsų vedlys, tai ne statiška visam laikui sukurta dogma, tai dinamiškas besivystantis mūsų pačių kuriamas projektas. Galime tai vadinti šiuolaikiškai - platforma, kurios esminiai privalumai keli:
   a) tai pozityvas; 
   b) tai švietėjiškas visų norinčių permainų projektas;
   c) tai pradinių principų – vertinimo kriterijų sistema, kurie kaip naujo kelio žymenys padės mums susitarti dėl atskaitos taškų.

   Pati koncepcija toliau dirbant įvairioms socialinėms grupėms kartu  padės sukurti Skaidrumo sistemos kodeksą. Jis taptų baziniu dokumentu, įteisinančiu pirminius principus, reguliuojančius santykius tarp įvairių socialinių grupių ir politikų, bei apibrėžiančiu naujus kriterijus tiems, kuriems visuomenė suteikia teisę kalbėti jos vardu: pirmiausia tai politikai ir žiniasklaidos atstovai.

   Mūsų socialiniai santykiai privalo būti vieši, o viešumas turi būti skaidrus. Kiekvienas, norintis gauti teisių, pirmiausia privalo prisiimti ir atsakomybę, nes teisės be atsakomybės - tai chaosas visuomeniniame gyvenime.

   Atėjo laikas kelti didesnius skaidrumo, reputacijos reikalavimus kaip politikams, taip ir žiniasklaidos atstovams, nes abi šios profesijos tampa atsakingos už visuomenės ir mūsų valstybės ateities formavimą. Būtent jos formuoja viešąją nuomonę ir mūsų požiūrį į bendrąjį gėrį.

   O ypač skaidrūs privalo būti žmonės, kurie valstybės, t.y. mūsų, vardu vykdo teisingumą. Juk jos Seimo narys negali jūsų įkalinti, o teisėjas vienintelis turi šią didžiulę privilegiją. Tai negi jis gali ją pardavinėti? Pasirodo, gali. Manau, kad būtent jiems už tokius nusikaltimus turi būtų taikomi ženkliai griežtesni reputacijos reikalavimai ir griežčiausios bausmės tokius nusikaltimus įvykdžius.

   Koncepcija dalinai šiuos kriterijus aptaria ir numato eigą, kaip toliau elgtis ruošiant teisines bei savivaldos, verslo ar kitų asocijuotų struktūrų konkrečias iniciatyvas šia kryptimi.

   Tai tik pirmas viešas pateikimas. Apie tai turėsime kalbėti daug ir įvairiuose formatuose, nes vienas iš numatomų darbų - tai plati visuomenės švietimo Programa apie skaidrumo ir skaidraus viešumo naudą bei neišvengiamumą ateities bendruomenėje, kuri turi išsivaduoti iš uždaro savanaudiško individualizmo kuo daugiau tampant bendruomeniška ir kurianti bei puoselėjanti bendrąjį gėrį žmonių bendrija.

   LSDDP (Lietuvos socialdemokratų darbo partijos) nariai kaip tik tame ir mato naujos tikrai žmoniškos socialdemokratijos ateitį. Ir, kas svarbiausia, kyšininkavimo ir šešėlinės ekonomikos netoleravimo atmosferos sukūrimo bei ,,skandalų kultūros“ kulto atsisakymo viešo proceso pradžią.

   Manau, paskutinis skandalas su tik nedidele dalimi teisingumą pardavinėjančių teisėjų ir advokatų (o jų yra ženkliai daugiau) turi tapti ta raudona linija, nuo kurios prasidės tikrasis, o ne lozunginis apsivalymas. Pirmiausia, ką galime padaryti, tai kuo plačiau pasmerkti visus tuos apgailėtinus kyšininkavimo, apgaudinėjimo, nesąžiningo pralobimo atvejus ir imtis bendro rimto veiksmo sukuriant tam pasipriešinančią netoleravimo Skaidrumo sistemą.

    Algimantas Matulevičius yra mokslų daktaras, LSDDP Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas

   Skaityti komentarus