°C
   2020 09 23 Trečiadienis

   A. Daunys: Mes visi esame lietuviai, ir turime tik vieną Tėvynę

   Nuotrauka: Asmeninis archyvas

   Autorius: A. Daunio Facebook įrašas
   2019-10-21 19:00:00

   Dabar pamaniau, jog visos tos politinės partijos su savo atribotomis idėjomis ir programomis ir yra pagrindinis visuomenės skaldymo veiksnys, o ne demokratijos išraiška.

   Nebent jei sutapatintume demokratiją su neatsiejama tarpusavio skaldymosi de-facto būtinybe. Bet tada velniam ji mums reikalinga?

   Iš tikrųjų valstybėje turėtų aukščiausioje vietoje stovėti visuomenės vienijimo prioritetas. Viršvisapartinis. Tik tokia valstybė gali efektyviai spręsti jai kylančius uždavinius.

   Tai galėtų būti institucija ar monarchas, kuriam visi jo valstybės žmonės būtų tarsi jo vaikai, nepriklausomai nuo to, kokias jie turėtų politines pažiūras.

   Tokiu atveju sprendimai būtų priimami ne remiantis liberaliomis, konservatyviomis ar socialdemokratinėmis "vertybėmis" (Kiek vertybių vienoje valstybėje gali būti vienu klausimu?), o remiantis tuo, kuris sprendimas būtų naudingiausias žmonėms.

   Tos vienpartinės programos jau paseno - jos niekaip neapima visų valstybės gyventojų, nes, pažiūrėkime į rinkimus - juos laimėjusi partija gauna daugiausia 14-15 procentų balsų nuo visų gyventojų skaičiaus. 15 procentų! TIK.

   O tai ką daryt kitiems, likusiems 85 procentams? Pasikart ar kentėt dar 4 metus, kol į valdžią ateis tokia pati, tik šįkart gražiau pažadėjusi partija?

   Iš esmės, ši sistema išgyveno save. Neturime lyderių, neturime mąstančių politikų. Valstybiškai mąstančių. Tokių, kurie galėtų paaukot ne tik savo turtą, bet prireikus ir gyvybę dėl juo pasitikėjusių žmonių.

   Mes morališkai bankrutuojame, nes valstybėje nebeatsiranda žmonių, kurie galėtų pasiūlyti vertybes, o ne padidintą minimumą.

   Todėl balsuočiau už judėjimą, kuris kviestų jungtis į save visų pažiūrų žmones vardan vienintelio tikslo - vėl pajusti, jog Lietuva gali būti vieninga dėl aukštesnių tikslų, nei siauros partinės ar individualios ideologijos ir programos.

   Tai yra, nepriklausomai nuo partinės priklausomybės, pažiūrų, išsilavinimo, patirties ir amžiaus skirtumų - mes visi esame lietuviai, ir turime tik vieną Tėvynę, kurioje galime arba TIK išsitekti vos pakęsdami vieni kitus, arba tą suvokę - imtis žingsnių, kad čia krūvoje gyventi mums būtų maksimaliai komfortiška ir miela.

   Jokių kitų, išskyrus mus pačius žmonių Gerovės valstybės kūrėjų nebuvo, nėra ir nebus, nepriklausomai nuo to, ką ten kalbėtų politikai. Kurie, beje, Gerovės valstybę suvokia kaip "globos" valstybę.

   Skaityti komentarus