°C
   2021 01 27 Trečiadienis

   Ką mums reiškia Kristaus Prisikėlimas?

   Nuotrauka: Pixabay nuotr.

   2020-04-12 09:00:00

   Daugelis tikinčiųjų žino, kad pati seniausia Biblijos dalis yra Jobo knyga. Nepaisant to, kad knyga yra labai sena, pagrindinis klausimas, į kurį bandoma atsakyti, yra toks: „Kodėl kenčia teisieji?“ Ši problema yra išties aktuali ir šių dienų žmogui.

   Savo knygoje Jobas pateikia kelis pakankamai griežtus klausimus: „Bet kai žmogus miršta, jis yra bejėgis; kai mirtingasis atsikvepia paskutinį kartą, tada kur jis?“ (14 skyrius, 10 eilutė) Kai žmogus numiršta, ar bus jis vėl gyvas? Per visas savo sunkios tarnystės dienas laukčiau, kol ateis kas manęs paleisti.“ (14 skyrius, 14 eilutė). Į šiuos klausimus taip ir nebuvo atrastas atsakymas. Šiuos klausimus kėlė sumišusi ir pasimetusi širdis, bet viduje tikinti ir besišaukianti tiesos. Būteny tokia ir buvo Jobo širdis.

   „Aš žinau, kad mano Atpirkėjas yra gyvas.“ Tai frazė, kuria turėtų vadovautis kiekvienas tikintysis. Viešpats sako: „Aš žinau“. Jis neabejotinai atkreipia dėmesį į tai, kad visų problemų sprendimas ir svarbiausias atsakymas į visus klausimus, nesvarbu, ar jie seni, ar nuolat iškylantys, ar nauji, yra žinojimas, kad Viešpats, mūsų Atpirkėjas, yra gyvas šiandien, čia ir dabar. Ar Jūs savo kasdienybėje klausiate savęs: „O kaip yra su mano tikėjimu? Ar tikiu, kad Kristus yra gyvas šiandien mano gyvenime?“

   Viešpats Jėzus yra virš mūsų.
   Jis gyvas.
   Jis nugalėjo didžiausią pasaulio priešą – mirtį.
   Jis yra „paskelbtas galinguoju Dievo Sūnumi, kuris prisikėlė iš numirusių“ (Iš laiško romiečiams 1, 4).


   Kaip Kristaus Prisikėlimo žinią galime pritaikyti sau?

   Skaitydami Jobo knygą, nepaisant daugybės vienas kitam prieštraujančių argumentų mes galime suprasti, kad Atpirkėjas yra gyvas. Be to, norėdami gyventi sėkmingą krikščionišką gyvenimą, turime patys būti tuo tikri ir kartu muoširdžiai tikintys tuo.

   Dievas tikinčiajam kalba, kad liudydami Šventosios Dvasios veikimą ir atmerkę akis pamatysime nesuskaičiuojamus Dievo galios ir valdžios, gamtos ir pasaulio istorijos įrodymus, kurie mums leis suprasti, kad Dievas iš tiesų egzistuoja ir kokius stebuklus jis gali daryti. Juk kiekvienas iš mūsų gimę Žemėje esame Dievo stebuklas, tiesa?     Mes gyvename Žemėje ir nei vienas iš mūsų nežinome, koks yra Dievo planas mms. Tai paslaptis, kurios mes niekada nesužinosime. Štai dėl to mes ir turime Bibliją. „Aš rašau tai jums, kurie tikite Dievo Sūnumi, kad žinotumėte, jog turite amžinąjį gyvenimą“ (Jn 5,13) - tikėkite, o ne galvokite, ne manykite, ne nustebkite, bet tiesiog tikėkite, kad Dievas yra gyvas ir Kristaus Prisikėlimas yra amžinojo gyvenimo dovanos įrodymas.

   Melskimės visi kartu 

   Viešpatie Dieve, malda, skirta tiesai, suteikia mums sielos ramybę, kuri lieka stipri gyvenant pasaulyje, kur Jėzus yra atstumiamas. Mes žinome, kad Atpirkėjas yra gyvas. Mus jungiantis ryšys yra asmeniškas ir artimas.

   Mes žinome, kad Viešpats yra gyvas. Dievas yra pažinimas. Jis žino, koks bus kiekvienas mūsų ištartas žodis.

   Mes žinome, kad Viešpats Jėzus yra gyvas. Mes esame išgelbėti iš mirties baimės vergijos. Mes laisvi, nes Kristus Jėzus mirė už mus visus ant kryžiaus, kad išlaisvintų mus iš mirties žabangų.


   Melskimės kartu šia malda:

   Jėzau, Tu esi mano Dievas. Aš Tave pažįstu ir myliu.Jėzau, Tu esi mano didysis amžinasis Atpirkėjas, nes Tu esi gyvas.Tavo buvimas šalia man suteikia jėgų ir stiprybės gyventi.Viešpatie, Tu toks esi didis ir didžiai maloningas. Jėzau, Tu gyveni čia ir dabar, o aš amžinai garbinsiu Tave.Vardan to, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.


   Gyvenimas maldoje

   Kartais krikščionys išgirsta daug klausimų, ar Dievas egzistuoja, ar Jis yra tikras ir kitokių panašių klausimų. Vienas žmogus, išgirdęs tokį klausimą jau nebe pirmą kartą, atsakė štai taip: „Tu klausi manęs, iš kur aš žinau, kad Jis yra gyvas? O Jis tiesog gyvena mano širdyje. Štai dėl to aš žinau, kad Jėzus yra gyvas. Aš Jį jaučiu“.

   Savo širdyje kiekvienas krikščionis žino, kad Jėzus yra gyvas ir laukia, kada vėl ateis. Kristus palikdamas Žemę pažadėjo ateiti ir priimti mus visus pas save.

   Džiaugsmingo gyvenimo paslaptis slypi žinojime, jog kad ir kas gyvenime nutiktų, Jėzus Kristus yra tikras - Jis tikrai yra mūsų, o mes iš tiesų esame Jo vaikai.

   Ar tiki, kad tavo Atpirkėjas yra gyvas?Jei tiki, tuomet eik, skelbk ir savo gyvenimu įrodyk, kad Jis tikrai yra GYVAS!

   Skaityti komentarus