°C
   2022 06 30 Ketvirtadienis

   Renkami mokslininkų parašai prieš civilinės sąjungos įteisinimą Lietuvoje

   Nuotrauka: valstietis.lt nuotr.

   Autorius: Laikmetis.lt informacija
   2022-05-25 13:00:00

   Prof. Rasos Čepaitienės iniciatyva pradėti rinkti akademinės bendruomenės narių parašai prieš civilinės sąjungos įteisinimą Lietuvoje. Kiek anksčiau buvo surinkti apie 500 dėstytojų ir mokslo bendruomenės narių parašų už šį įstatymo projektą.

   Ragindami bendruomenės narius pasisakyti prieš de facto partnerystes įteisinančias civilines sąjungas, ir kviesdami saugoti visuomenės ir valstybės pagrindą – lyčių skirtingumu paremtą šeimą ir vaikų teisę augti prigimtinėje šeimoje, iniciatoriai teigia:

   „Pastaruoju metu Lietuvoje siekiama prigimtiniams vyro ir moters bei tėvų-vaikų santykiams prilyginti tos pačios lyties partnerių santykius – suteikti jiems šeimos teisinį statusą. Manome, kad seksualinė saviraiška neturi tapti svarbesnė už žmogaus prigimtinius santykius ir vaikų teisę turėti tėtį ir mamą, todėl kitos bendro gyvenimo formos neturi būti sulygintos su šeima per įstatymais įtvirtintą visuomenės normą.“

   „Didžiuojamės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintomis prigimtinių žmogaus teisių, žmogaus orumo, piliečių lygiateisiškumo, vyro-moters santuokos ir šeimos normomis. Gerbiame visus Lietuvos Respublikos piliečius ir pripažįstame kiekvieno asmens prigimtinį orumą ir lygybę“, – sako iniciatyvos autoriai.

   Jie pastebi, kad teisingumo principas reikalauja vienodas situacijas traktuoti vienodai, o skirtingas – skirtingai.

   „Todėl manome, kad tos pačios lyties porų santykius ir kitas ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas galima spręsti įteisinant ne partnerystę ar civilinę sąjungą, kuri suteiktų šeimos statusą vienos lyties poroms, bet Susitarimą dėl bendro gyvenimo, kuris neimplikuotų šeimos santykių, t. y., nepažeistų Konstitucijos nuostatų dėl santuokos ir šeimos sampratos“, – siūlo jie.

   „Šių dienų geopolitiniame kontekste verta prisiminti, kad lyčių skirtingumu paremtas šeimos statusas kyla iš žmogaus prigimties, Vakarų civilizacijos pagrindų, tūkstantmetės krikščionybės tradicijos“, – teigia iniciatoriai.

   Jie taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad „civilinės sąjungos ar partnerystės įteisinimą kitose šalyse seka ne tik vienalytė ,santuoka’, bet ir pastangos įstatymais ir socialiniu spaudimu atimti piliečių teisę šeimą suvokti tik tarp vyro ir moters, tokio supratimo mokyti savo vaikus. Nors deklaruojamas tolerancijos siekis, tačiau neapykantos kalbos ir ,homofobijos’ įstatymais bei švietimo programomis siekiama vienos tiesos įtvirtinimo“.

   Iniciatyvos skleidėjai kviečia Seimo narius laikytis duotos priesaikos, gerbti šalies Konstituciją, laikytis lietuvių tautos tradicijos, didžiosios visuomenės dalies vertybių ir nepritarti civilinės sąjungos ar Partnerystės įstatymo projektams, o svarstyti ir priimti Susitarimo dėl bendro gyvenimo įstatymo projektą, kuris kartu gyvenančių asmenų santykius reguliuotų ne per šeimos institutą“.

   Savo pritarimą šiai iniciatyvai mokslo daktarai, doktorantai ir tyrėjai gali išreikšti el. paštu [email protected]

   Skaityti komentarus

   Regina Maslauskienė 2022 25 05 02:39

   Teisingos mintys

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Regina Lubienė 2022 25 05 04:34

   Gamtos įveikti neįmanoma. Prigimtinė šeima tai valstybės pamatas, šeimos narių saugumas. Už prigimtinę šeimą, tautos tradicijas, amžinas vertybes.

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai

   Romanas Kančauskas 2022 25 05 06:40

   Pagarba prof. Rasai Čepaitienei! Apginkime visuomenės ir šeimos vertybes, vaikų teisę turėti mamą bei tėtį.

   0
   0
   Atsakyti

   Komentuoti gali tik registruoti vartotojai